Imatge corporativa · ClipDynamics

Disseny de la imatge corporativa de ClipDynamics.

ClipDynamics és una jove empresa dedicada a la implementació del programa Navision de Microsoft. Entre els seus serveis també es troben el manteniment, la realització de cursos i l’organització de campaments d’aprenentatge.

Quan ens van encarregar el disseny de la seva imatge corporativa vam pensar en el Lettering com la línia de disseny que millor podia integrar les particularitats de l’empresa i expressar la senzillesa, la sinceritat i la professionalitat del seu equip humà.

Aquest procés de disseny apassionant l’hem compartit amb la dissenyadora gràfica Gina Serret qui, artesanalment, va anar ajustant cada caràcter de manera molt subtil fins aconseguir comunicar, amb cada gest tipogràfic, l’esperit de ClipDynamics.

Sempre vam concebre el projecte des d’un punt de vista estratègic i encara que, després del disseny de la imatge corporativa, hem dissenyat les aplicacions administratives bàsiques i les icones per als seus perfils a les xarxes socials, la seva estructura permetrà que el projecte vagi creixent per adeptar-se a cada nova necessitat gràfica que pugui requerir-se, tant en entorns físics i impresos com en els mitjans digitals, tan imprescindibles en el seu sector.

L’extens StoryBoard del projecte (aquí només se n’exposa una mostra) és una clara representació de l’esforç realitzat per ajustar cada línia i cada traç a la comunicació de l’empresa.

Pots conèixer més sobre aquest projecte des de la web de la nostra col·laboradora Gina Serret.