ozestudi. Més valor.

mas valor

El nostre valor com a dissenyadors no només es troba a intentar oferir sempre solucions ajustades als temps que vivim i a les necessitats concretes i particulars de cada projecte, client i usuaris, sinó que la diversitat dels nostres serveis i les nostres aptituds com a professionals ens permeten entendre el projecte d’una manera general i estratègica, la qual cosa enriqueix enormement els resultats.

Per aquest motiu, pensem també en el producte des d’un punt de vista comunicatiu; des del seu nom, marca i/o representació gràfica fins a la seva implementació en catàlegs, punts de venda i promoció. Arribem un pas més lluny i és el que fem des dels nostres orígens. No perdem mai de vista que el disseny que no ven és senzillament un disseny fallit.

El món segueix depenent dels sectors industrials per crear l’univers físic que ens envolta. En aquest estricte entorn tècnic i material, el nostre coneixement de la majoria de tecnologies, materials i processos –i la seva aplicació a través del disseny- ens permet aprofitar millor els recursos per al projecte, ser respectuosos i conseqüents amb el nostre entorn i el medi ambient, millorar timmings, evitar inversions innecessàries i anticipar-nos als resultats. Minimitzem errors perquè els nostres clients puguin despreocupar-se i enfocar el seu temps i el seu esforç en altres tasques. Treballem perquè els nostres clients no treballin. O més ben dit, treballem perquè centrin els seus esforços en allò que millor saben fer.

El rigor i la passió que apliquem al dissenyar resulta ser l’autèntic valor afegit del producte, que no deixa de ser l’evidència física d’una feina ben realitzada i d’unes problemàtiques ben resoltes. Dissenyem sempre amb la intenció de millorar les coses i això es percep clarament en els resultats i en l’experiència de l’usuari.

Avui el disseny sembla basar-se en una bonica i atractiva llista de propòsits o normes. Nosaltres, molt més pragmàtics, les reduïm a una:

“Ens deixem la pell en el projecte per aconseguir la plena satisfacció del client.”